Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage Pan Łosoś marki Suempol Sp. z o.o. na portalu Facebook

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
 • opublikowały swój komentarz do postów zamieszczonych na fanpage’u lub
 • wysłały wiadomość prywatną do fanpage’a Pan Łosoś.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych, jako osoby korzystającej z fanpage Suempol jest Suempol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69A, NIP:5432025328 REGON:052143093 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000145087 a także administrator portalu Facebook, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych wszystkich użytkowników portalu, w tym osób korzystających z fanpage Suempol.
 2. Informacje ogólne:
  Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest przez nas archiwizowana poza serwisem Facebook. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, znajdą Państwo w informacji o ochronie danych osobowych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

III. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a Pan Łosoś zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu niekiedy możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach:
  a) w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Pan Łosoś na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promowaniu naszej marki, produktów, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej, w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
  b) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 2. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
  Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Suempol może zrealizować Państwa żądania w zakresie w jakim posiada takie techniczne możliwości.
 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Suempol jako ich administratora jest dostępnych pod adresem Polityka prywatności.