Informacja na temat bezpieczeństwa i bieżącego działania firmy

Drodzy Klienci i Współpracownicy,

w związku z wystąpieniem wirusa Covid-19, pragniemy Państwa poinformować, że w Suempol sp. z o.o. naszym priorytetem jest utrzymanie niezachwianego bezpieczeństwa produktów, jak również bezpieczeństwa i zdrowia naszych klientów i pracowników. 10 marca 2020 został powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest podejmowanie bardzo intensywnych działań mających na celu ograniczenie ryzyka przenoszenia zakażeń, podawanie bieżących informacji oraz edukowanie wszystkich pracowników.

Obowiązujące na produkcji restrykcyjne zasady higieny zostały rozszerzone także na obszar pozaprodukcyjny. Wprowadziliśmy pomiar temperatur i dezynfekcję rąk osób wchodzących na teren zakładu. Zapoznana z nowymi procedurami ochrona 24 godziny na dobę kontroluje każdego pracownika na wejściu i w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury bądź objawów przeziębienia pracownik kierowany jest do lekarza. Transport samochodowy odbywa się wyłącznie przez specjalnie wyznaczone miejsca. Kierowcy zobowiązani są pozostania w kabinach, a dokumenty przekazywane są przez pracownika ochrony. Wszelkie spotkania i wizyty w naszym budynku administracyjnym zostały odwołane. Wstrzymaliśmy także wszelkie podróże i spotkania z klientami. Tam gdzie to możliwe udzielano pozwolenia na pracę zdalną. W strategicznych miejscach oraz w telewizji zakładowej pojawiły się instrukcje, plakaty oraz spoty NFZ i GIS. Przestrzegamy zaleceń organów służby zdrowia i instytucji urzędowych, aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa oraz gwarantować Państwu zdrowy i bezpieczny produkt.

Pragniemy Państwa zapewnić, że jak do tej pory firma pracuje bez zakłóceń, jednak sytuacja jest bardzo zmienna  i może dojść np. do opóźnień związanych z transportem poprzez wydłużony czas oczekiwania na granicach.

Życzymy wszystkim nam dużo zdrowia.

Suempol sp. z o.o.

 

Oświadczenie