Marcel Baey – kolejna firma grupy Suempol

22 lipca 2013 r. grupa Suempol powiększyła się o kolejną firmę – francuską Marcel Baey z siedzibą w Boulogne-sur-mer w północnej Francji.

Dzięki tej akwizycji możemy umocnić pozycję Marcel Baey w segmencie premium oraz wprowadzić tradycyjną technologię na inne rynki Europy. Technologia ta polega na ręcznym krojeniu produktu, długogodzinnym dojrzewaniu, suszeniu i wędzeniu, co przekłada się na najwyższą jakość produktu, niemożliwą do uzyskania innymi metodami.

Marcel Baey
Więcej:
Forbes o przejęciu Marcel Baey przez firmę Suampol