Promotor Polskiej Gospodarki

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w 2017 roku po raz pierwszy w swojej blisko 30-letniej historii nagradzając polskie firmy, wyszła poza ramy Konkursu „Teraz Polska”.

Wyróżniając przedsiębiorców tytułem „Promotor Polskiej Gospodarki”, z jednej strony przekazano uznanie za wkład w budowanie konkurencyjnej gospodarki i marki naszego kraju, z drugiej natomiast pokazano Polakom sukcesy polskiej przedsiębiorczości, które budować powinny naszą narodową dumę. Obecność rozpoznawalnych marek jest bowiem jednym z wyróżników silnej gospodarki narodowej.