XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy

6-7 września w Krynicy odbyło się się XXVII Forum Ekonomiczne. Jest to największa konferencja w Europie Wschodniej, na którą przyjeżdża ponad 3 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie. Jak co roku , również nasza Firma jako jedna z najprężniej działających w osobie Pani Prezes brała udział w panelu dyskusyjnym dyskusyjny pt. „Rozwój nowoczesnego systemu wspierania eksportu. Co zrobić, aby pomóc polskim firmom w zdobywaniu zagranicznych rynków?”, którego partnerami są PKO Bank Polski oraz Ministerstwo Rozwoju.