Marcel Baey

Marcel Baey

22, boulevard SARRAZ BOURNET
62-480 – LE PORTEL – FRANCE

tel. + 33 (0) 3 21 83 62 00
fax. + 33 (0) 3 21 87 24 85

http://www.marcelbaey.fr

Formularz kontaktowy

Imię
Nazwisko
E-mail
Treść wiadomości
Zapoznałem się z poniższą informacją:
Administratorem Pani/Pana danych jest Suempol Sp. z o.o. (dalej Spółka) Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail biuro@suempol.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy z jaką występuje Pani/Pan przesyłając informacje z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są w tym przypadku prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegające na ułatwianiu Pani/Panu kontaktu ze Spółką lub zgoda udzielana w przypadkach kiedy sprawa z jaką się Pani/Pan zwraca nie dotyczy działalności gospodarczej Spółki (Art. 6 RODO, f) lub a)). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi przetwarzającemu realizującemu na rzecz Spółki usługi związane ze sprawą, z którą Pani/Pan się zwraca. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub gdy sprawa z jaką Pani/Pan występuje – do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone na Pani/Pana wniosek złożony na adres e-mail biuro@suempol.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. Podanie danych nie jest obowiązkowe jednak ich nie podanie uniemożliwi załatwienie Pani/Pan sprawy. Profilowanie ani inne zautomatyzowane formy podejmowania decyzji nie będą stosowane. Zastosowanie ma tu również polityka Spółki, opisana [pod tym adresem].Nasze profile: Suempol na Facebooku | Suempol na Instagramie | Suempol na Google+ | Suempol na Pinterest