Odpowiedzialny biznes (CSR) - Suempol

Dobra firma to dobre relacje

Od pierwszego dnia istnienia rodzinnej firmy Suempol dobre relacje są fundamentem jej zarządzania.
Wraz z jej rozwojem biznesowym poszerzało się grono osób objętych relacjami z firmą. Troska o to, aby były one silne i oparte na wzajemnym szacunku, pozwoliła na szybki rozwój firmy, zdobycie zaufania jej pracowników oraz przychylności instytucji lokalnych i organizacji środowiskowych. Fundamentem tych dobrych relacji jest konsekwentna i przyjazna polityka CSR prowadzona przez firmę
na kilku obszarach:

Relacje z pracownikami

Jak na rodzinną firmę przystało, wiemy, jak ważna w życiu naszych pracowników jest właśnie rodzina. Dlatego dużą wagę przykładamy do spotkań integracyjnych o charakterze rodzinnym, takich jak wspólne grillowanie czy mikołajkowe atrakcje dla najmłodszych. Staramy się również, aby na co dzień, nie tylko od święta, nasi pracownicy czuli, że są dla nas najcenniejszym kapitałem. Dlatego polityka zarządzania firmą stawia na indywidualne podejście do pracownika i zachęcanie go do dialogu. Rozmowa i przejrzyste zasady pracy przekładają się na miła atmosferę, pielęgnowaną w oparciu o równe zasady, jakie obowiązują każdego z pracowników. Tym sposobem komórkę rodziny udaje się na co dzień zaszczepić w naszej firmie. Dowodem na to może być m.in. nagroda przyznana nam w 2012 roku w plebiscycie „Solidny Pracodawca” oraz nagroda w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Dopełnieniem tych nagród jest również fakt podwojenia liczby pracowników zatrudnionych w firmie na przełomie trzech ostatnich lat.

Relacje z partnerami/dostawcami

O sukcesie firmy stanowi zaufanie jej konsumentów. Nie byłoby ono jednak możliwe bez odpowiedniej bazy partnerów biznesowych i sprawdzonych dostawców. Tym niemniej jest nam miło, że relacje z partnerami biznesowymi mają charakter długotrwałej, zaufanej współpracy. Zasady partnerstwa w biznesie pomagają w budowaniu relacji, których priorytetem dla obydwóch stron jest potrzeba stałego udoskonalania jakości usług, w trosce o klientów i środowisko, z którego czerpiemy.

Ochrona środowiska

Źródłem dobrodziejstw firmy jest właśnie środowisko, stąd naturalnie stało się ono priorytetem w działaniach firmy. W trosce o środowisko stopniowo i konsekwentnie wprowadzane są przemyślane innowacje, które minimalizują negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Stąd też firma może się poszczycić m.in. zastosowaniem nowoczesnych komór wędzarniczych, zapleczem własnej stacji uzdatniania wody czy korzystaniem z najnowocześniejszej w regionie oczyszczalni ścieków. Uzupełnieniem tych znaczących inwestycji są drobne codzienne działania, które stanowią o proekologicznych nawykach wewnątrz firmy, takie jak np.: odłączanie od zasilania prądem sprzętów nie będących w użyciu, korzystanie z inteligentnych czujników światła i systemów oszczędnego dozowania wody, korzystanie z ekologicznych sprzętów biurowych czy świadomego zarządzania drukiem. Wszystkie te działania są częścią długofalowego programu zmian
i innowacji w firmie, wprowadzanych na rzecz zrównoważonego rozwoju osiąganego w harmonii ze środowiskiem.

Relacje ze społecznością lokalną

Te relacje są dla nas szczególnie ważne. Firma prowadzi dziś działania na arenie międzynarodowej, ale od postaw wyrosła w rejonie Bielska Podlaskiego. Chcemy, aby dla społeczności lokalnej była dobrym pracodawcą, ale również dobrym sąsiadem. Dlatego też w tych relacjach stawiamy na doraźną pomoc w przeprowadzaniu lokalnych inicjatyw i funkcjonowaniu ośrodków w regionie. Angażujemy się we wsparcie szkolnych konkursów, imprez sportowych czy uzupełnienie zaplecza naukowego – m.in. zakupienie fortepianu dla szkoły muzycznej w Bielsku. Chętnie wspieramy również dobre inicjatywy, zarówno lokalne takie jak np. akcja edukacyjna „Nasze bezpieczeństwo” prowadzona dla dzieci i młodzieży, czy ogólnopolską akcję WOŚP. Możliwe wsparcie staramy się również oferować instytucjom, które każdego dnia pomagają innym. Stąd zaangażowanie w działalność Miejskiego Domy Dziecka, Fundacji Amazonki czy Domu Opieki Społecznej w regionie. Działania te są kierowane potrzebą serca podobnie jak wsparcie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, za które otrzymaliśmy ważną dla nas nagrodę – Oskar Serca. Działań prowadzonych na tym polu jest bardzo wiele, a wszystkie są wynikiem chęci niesienia pomocy w środowisku, z którego wyrasta firma. Dowodem na ich skuteczność jest m.in. nagroda „Fair Play” przyznawana firmie Suempol corocznie od 2004 roku. Natomiast prawdziwym motywatorem do budowania dobrych i trwałych relacji
z lokalną społecznością nie są nagrody, ale widoczny efekt zaangażowania firmy i radość, jaką ono przynosi dla innych.
Nasze profile: Suempol na Facebooku | Suempol na Instagramie | Suempol na Google+ | Suempol na Pinterest