Dźwigacz kultury

14 czerwca 2021

W ostatnich dniach z wielką radością przyjęliśmy informację o nagrodzeniu firmy Suempol tytułem “Dźwigacza Kultury”. Wyróżnienie to podkreśla nasze zaangażowanie we wsparcie kultury oraz pokazuje, że skuteczna współpraca z instytucjami sztuki może być realizowana nawet w tak wyjątkowym okresie jak pandemia.

Od dwóch lat Suempol z dumą współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym, stale wspierając i angażując się w podejmowane przez instytucje działania. Dzięki dostrzeganiu tak ważnej wartości, jaką jest obecnie kultura, Suempol został Mecenasem KBF – podkreślając tym samym rolę zjednoczenia inicjatyw artystycznych z sektorem biznesowym.

Krakowskie Biuro Festiwalowe to organizacja, która zajmuje się nie tylko realizacją wszelkich wydarzeń kulturalnych, ale również budowaniem społeczności, która nieustannie buduje oraz wzmacnia charakter urokliwego miasta Kraków – słynącego od lat z licznych sukcesów na artystycznej arenie lokalnej, ale również międzynarodowej.

Zwieńczeniem tak wartościowej współpracy jest otrzymanie Nagrody Dźwigacza Kultury. Bardzo cieszymy się, że nasze działania są zauważane i nie przechodzą bez echa. Wyrażamy także przekonanie, że czeka nas jeszcze wiele realizowanych wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym projektów.

jeszcze wiele realizowanych wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym projektów.