Polityka wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) w serwisie internetowym suempol.pl

Strona internetowa suempol.pl może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą do identyfikacji sesji użytkownika. Pliki te odpowiadają za poprawne działanie strony internetowej suempol.pl.

Co to jest plik cookie

Pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”) to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony: suempol.pl, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji sesji użytkownika.

Cookies (ciasteczka) wykorzystywane w serwisie

W plikach cookies strona internetowa przechowuje podstawowe informacje o sesji użytkownika oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

  • Zbierania informacji o stronach odwiedzanych przez użytkowników. Celem jest anonimowe zebranie statystyk o ruchu na stronie.
  • Weryfikacji i utrzymania sesji dla użytkowników logujących się na chronionych obszarach strony internetowej.
  • Zapamiętywania podstawowych preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania.

Pliki cookies stosowane w serwisie suempol.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Korzystając ze strony internetowej suempol.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących ze stroną podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Pinterest. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Zablokowanie i usuwanie plików cookies

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie lub chce je usunąć, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać poprawnie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższej polityki.

Tożsamość administratora:

Administratorem jest Suempol Sp. z o.o. (dalej Spółka)

Dane kontaktowe administratora:

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@suempol.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu korzystania z usług cyfrowych udostępnionych na stronie www.suempol.pl
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (Art. 6 RODO, f)) uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. marketing własnych produktów Spółki.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju strony internetowej www.suempol.pl .

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone na Pani/Pana wniosek złożony na adres e-mail biuro@suempol.pl.

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółki.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe a zastosowanie ma tu polityka prywatności Spółki, opisana tu: http://suempol.pl/kontakt/polityka-wykorzystywania-plikow-cookies-ciasteczek-w-serwisie-internetowym-suempol-pl/