Remont bazy harcerskiej w Doktorcach

12 marca 2024

Przedstawiciele firmy Suempol, czyli honorowego patrona bazy harcerskiej w Doktorcach, mieli zaszczyt wziąć udział w wyjątkowej ceremonii poświęcenia i otwarcia sali kominkowej bielskiego Hufca ZHP. To wyjątkowe wydarzenie dla naszej firmy, gdyż zarówno właściciele, jak i założyciele Suempol są od lat związani z ruchem harcerskim i stale pielęgnują wartości z niego płynące.

W trakcie tego szczególnego wydarzenia miało także miejsce uroczyste odebranie ślubowania od nowych instruktorek harcerskich oraz przeprowadzone zostały rozmowy na temat dalszych planów odnowy bazy Hufca w Doktorcach. Podczas spotkania reprezentująca firmę Suempol, Pani Prezes Monika Siecińska podzieliła się swoimi osobistymi wspomnieniami związanymi z harcerstwem, podkreślając, że wartości przekazywane przez harcerstwo, takie jak: patriotyzm, chrześcijaństwo i miłość do bliźniego, są dla niej niezmiernie istotne i pielęgnowane od lat. Suempol zobowiązuje się do dalszego wsparcia działań hufca, szczególnie w kontekście odbudowy bazy w Doktorcach.

 

Jesteśmy przekonani, że praca harcerska uczy wytrwałości i determinacji.Wierzymy, że dzięki hojności partnerów i zaangażowaniu całej społeczności harcerskiej uda się zrealizować wszystkie planowane remonty i modernizacje. Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że możemy być częścią tego pięknego przedsięwzięcia i wspierać rozwój lokalnego harcerstwa.