Rozpoczęcie działalności Fundacji Suempol!

19 lutego 2024

Jest nam niezmiernie miło ogłosić uruchomienie Fundacji Suempol, inicjatywy, która otwiera nowy rozdział w naszej misji społecznej i zaangażowaniu w kształtowanie lepszego jutra. Fundacja Suempol wyrasta z głęboko zakorzenionych w naszej firmie wartości, takich jak odpowiedzialność społeczna, troska o wspólne dobro oraz pragnienie aktywnego przyczyniania się do pozytywnych zmian.

Nasza firma od zawsze stawiała na pierwszym miejscu nie tylko osiąganie sukcesów biznesowych, ale również realizację celów społecznych. Teraz, poprzez Fundację Suempol, chcemy jeszcze mocniej podkreślić nasze zaangażowanie w kreowanie przyszłości, która będzie jaśniejsza dla nas wszystkich. Fundacja stanie się platformą, za pośrednictwem której przekształcimy nasze ideały w konkretne działania mające na celu poprawę jakości życia w naszych społecznościach.

Nasza fundacja dobroczynna, założona z głębokiego przekonania o sile wspólnoty, ma na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bez względu na ich pochodzenie, wiek czy status społeczny. Naszą misją jest zapewnienie pomocy materialnej, edukacyjnej oraz emocjonalnej tym, którzy potrzebują wsparcia, aby mogli pokonać przeszkody na drodze do samodzielności i dobrobytu. Wierzymy, że każdy ma prawo do godnego życia, a naszą odpowiedzialnością jest działanie na rzecz realizacji tego prawa. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich, inwestując w ludzki potencjał, edukację i zdrowie. – mówi Agnieszka Osiennik-Kulesza, prezes Fundacji Suempol.

Zachęcamy wszystkich, którzy podzielają nasze wartości i chcą mieć realny wpływ na otaczający nas świat, do wsparcia inicjatywy Fundacji Suempol. Dołączając do nas, możesz przyczynić się do budowania społeczności, w której każdy ma szansę na lepszą przyszłość.

 

Dołącz do nas i bądź częścią zmiany!

Wierzymy, że przez współpracę i wspólne działania możemy osiągnąć znaczące postępy w kierunku budowania lepszego świata. Niezależnie od tego, czy jesteś jednostką, przedsiębiorstwem, czy organizacją, Twoje wsparcie i zaangażowanie mogą zrobić różnicę. Zapraszamy do włączenia się w nasze projekty i do bycia częścią tej ważnej misji.

Z Fundacją można się kontaktować poprzez adres mailowy: fundacja@suempol.pl.

Fundacja Suempol – razem tworzymy przyszłość, która inspiruje!