Suempol wspiera pamięć historyczną

13 września 2021

Miło nam oznajmić, iż Suempol wspierał wystawę pt. „Pius XI – bohater Warszawy”, która zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki oraz fundację Polska Zwycięska.

Pius XI był włoskim duchownym rzymskokatolickim oraz nuncjuszem apostolskim w Polsce w latach 1919-1921. Nie bez powodu kapłana określano jako „Przyjaciela Polski”, bowiem zrezygnował on z własnego bezpieczeństwa (ewakuacji) na rzecz wsparcia Polski w trudnym dla niej czasie. Obecność duchownego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej stanowiła niezwykle istotny element dla ówczesnej Warszawy, ponieważ postawa jego miała na celu wsparcie jej mieszkańców, jak również podkreślenie solidarności z Polską. Warto zaznaczyć, że w roku 2022 Kościół powołał fundację na cześć Piusa XI, której przeznaczeniem było udzielanie pomocy weteranom wojny polsko-bolszewickiej, którzy zazwyczaj znajdowali się w bardzo ciężkiej sytuacji. Dodatkowo należy pamiętać o maksymie, jaką przyjął Pius XI – brzmiała ona „Pokój Chrystusa w państwie Chrystusa”. W ten sposób, duchowny zaangażował się w łagodzenie skutków wojny na całym świecie. O jego sukcesie świadczyć może doprowadzenie do podpisani ponad dwudziestu porozumień dyplomatycznych pomiędzy krajami.

Istotna działalność, a zarazem ogromny wpływ Ojca Świętego na kształt Kościoła w odrodzonej Polsce został przedstawiony za pomocą wystawy, którą można było oglądać w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspierać oraz brać udział w tak ważnym przedsięwzięciu.

Fot. Piotr Życieński (IPN)