Dobra firma to dobre relacje

Od pierwszego dnia istnienia rodzinnej firmy Suempol, dobre relacje stanowią fundament jej zarządzania. Wraz z rozwojem biznesu, grono osób objętych relacjami z firmą stale się poszerzało. Troska o silne i wzajemnie szanowane relacje umożliwiła szybki rozwój firmy, zdobycie zaufania pracowników oraz przychylności instytucji lokalnych i organizacji środowiskowych. Konsekwentna i przyjazna polityka odpowiedzialnego biznesu (CSR) jest fundamentem tych dobrych relacji i obejmuje kilka obszarów działalności:

Relacje z pracownikami

Jako rodzinna firma doskonale rozumiemy, jak ważna dla naszych pracowników jest rodzina. Dlatego przykładamy dużą wagę do spotkań integracyjnych o charakterze rodzinnym, takich jak: wspólne grillowanie, czy mikołajkowe atrakcje dla najmłodszych. Staramy się również, aby nasi pracownicy czuli się cenieni przez nas na co dzień, nie tylko od święta. Polityka zarządzania firmą opiera się na indywidualnym podejściu do pracowników i zachęcaniu ich do dialogu. Rozmowa i przejrzyste zasady pracy tworzą miłą atmosferę opartą na równych zasadach, które obowiązują wszystkich pracowników. Dzięki temu udaje nam się wkomponować atmosferę rodzinną w naszą firmę na co dzień. Świadczą o tym przyznane nam w 2012 roku nagrody w plebiscycie „Solidny Pracodawca” oraz konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Ponadto, liczba pracowników zatrudnionych w firmie podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat.

Relacje z partnerami/dostawcami

Zaufanie konsumentów stanowi klucz do sukcesu firmy. Jednak nie byłoby ono możliwe bez odpowiednich partnerów biznesowych i sprawdzonych dostawców. Cieszymy się, że nasze relacje z partnerami biznesowymi opierają się na długotrwałej i zaufanej współpracy. Partnerstwo w biznesie opiera się na potrzebie ciągłego doskonalenia jakości usług, dbając zarówno o klientów, jak i o środowisko, z którego czerpiemy.

Ochrona środowiska

W firmie Suempol priorytetem jest dla nas ochrona środowiska, które stanowi źródło naszego sukcesu. Dlatego konsekwentnie wprowadzamy innowacje mające minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Posiadamy nowoczesne komory wędzarnicze, własną stację uzdatniania wody oraz najnowocześniejszą w regionie oczyszczalnię ścieków. Te znaczące inwestycje są uzupełniane przez codzienne proekologiczne działania wewnątrz firmy, takie jak odłączanie nieużywanych urządzeń od zasilania, inteligentne czujniki światła i systemy oszczędnego dozowania wody, ekologiczne sprzęty biurowe oraz świadome zarządzanie drukiem. Wszystkie te działania są częścią naszego długofalowego programu zmian i innowacji, mającego na celu zrównoważony rozwój w harmonii ze środowiskiem.

Pochodzenie ryb z certyfikowanych źródeł

Naszym priorytetem jest nie tylko dbanie o środowisko naturalne, ale również o pochodzenie surowców używanych do produkcji naszych wyrobów. W przypadku ryb, szczególną uwagę przywiązujemy do zapewnienia, że pochodzą one z certyfikowanych źródeł. Dlatego konsekwentnie wybieramy pozyskiwanie łososia z renomowanych hodowli posiadających prestiżowe certyfikaty. Nasze ryby głównie pochodzą z hodowli posiadających certyfikat ASC (Aquaculture Stewardship Council), GGN (Good Agricultural Practice) oraz MSC (Marine Stewardship Council). Stanowią one kluczowe elementy naszej polityki odpowiedzialnego biznesu. Produkty ze znakiem MSC gwarantują, że nasz łosoś został poławiany zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rybołówstwa. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasza działalność nie szkodzi populacji ryb ani ich naturalnym środowiskom. Wybierając łososia z certyfikowanych źródeł, dajemy naszym klientom pewność, że nasze produkty są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i chronią oceany oraz ekosystemy wodne. Przywiązujemy ogromną wagę do utrzymania równowagi ekologicznej i dbamy o to, aby nasza działalność nie przyczyniała się do nadmiernego wyczerpywania zasobów ryb i zanieczyszczania środowiska wodnego.
Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, ponieważ uważamy, że troska o przyrodę i ochrona zasobów naturalnych są nieodłącznymi elementami naszego biznesu. Przez wybór certyfikowanych źródeł ryb i rybnych produktów, Suempol dąży do zapewnienia wyrobów najwyższej jakości, które są zarówno smaczne, jak i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Relacje ze społecznością lokalną

Relacje ze społecznością lokalną mają dla nas ogromne znaczenie. Jako firma, która się rozwija i działa na arenie międzynarodowej, nie zapominamy o naszych korzeniach w rejonie Bielska Podlaskiego. Dążymy do tego, aby być dobrym pracodawcą i sąsiadem dla lokalnej społeczności. Wspieramy lokalne inicjatywy i ośrodki, angażując się w pomoc doraźną. Współpracujemy przy szkolnych konkursach, imprezach sportowych oraz uzupełniamy zaplecze naukowe, np. poprzez zakup fortepianu dla szkoły muzycznej w Bielsku. Nie tylko wspieramy lokalne inicjatywy, ale również angażujemy się w ogólnopolskie projekty, np. jako partner strategiczny Orszaku Trzech Króli w 2020 roku. W ramach naszych możliwości staramy się również wspomagać instytucje, które codziennie pomagają innym. Dlatego angażujemy się w działalność Miejskich Domów Dziecka, Fundacji Amazonki oraz Domów Opieki Społecznej na terenie całej Polski. Te działania wynikają z autentycznego pragnienia niesienia pomocy w środowisku, z którego wywodzi się nasza firma. Dowodem na skuteczność tych działań jest m.in. nagroda „Fair Play”, którą firma Suempol otrzymuje corocznie od 2004 roku. Naszym prawdziwym motywatorem do budowania dobrych i trwałych relacji z lokalną społecznością nie są jednak nagrody, lecz widoczny efekt naszego zaangażowania oraz radość, jaką to przynosi innym.

Nie sposób pominąć również naszego szerokiego wsparcia w walce z pandemią koronawirusa. Firma Suempol przekazała pomoc o wartości miliona złotych, w tym zakup czterech respiratorów dla Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz celowe darowizny lub zamówienia potrzebnych rzeczy dla licznych jednostek medycznych, nie tylko w Bielsku Podlaskim, ale także w Białymstoku i Krakowie.

Suempol wspiera również kulturę. W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z Krakowskim Biurem Festiwalowym, stając się jednocześnie mecenasem na ten rok. Jesteśmy dumni z możliwości wspierania różnorodnych dziedzin kulturalnych i przyczyniania się do ich rozwoju.