Suempol nagrodzony na Wielkiej Gali „Sylwetki i Mark 30-lecia Wolności RP”

24 stycznia2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-lecia WOLNOŚCI RP”, podczas której nagrodzone zostały podmioty, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy, marki, firmy, instytucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Organizatorem ww. inicjatyw jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła się od uhonorowania Laureatów tytułem „Diament Polskiej Jakości 2019”,”Diament Polskiej Innowacyjności 2019”, „Diament Polskiego Eksportu 2019” oraz „Lider Polskiej Gospodarki 2019”. Zaszczytne statuetki wręczyli: Lesław Wiatrowski – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej oraz Pan Tomasz Waźbiński – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług. Menedżerów i zarządzane przez nich firmy nagrodzono za nowoczesne produkty, usługi, technologie i zarządzanie w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej.

Nie byłoby rozwoju gospodarczego, gdyby nie aktywność przedsiębiorców i samorządowców na przestrzeni ostatnich 30-stu lat. Dlatego też, kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zaszczytnych nagród „Lider 30-lecia Wolności RP”. Z rąk Wiceprezydenta Pracodawców RP Pana Janusza Pietkiewicza oraz Wiceprezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl Pana Piotra Podgórskiego zaszczytne statuetki „Diament 30-lecia Polskiej Transformacji” otrzymały firmy, które na przestrzeni ostatnich 30 lat odniosły sukces i stały się wizytówką polskiej gospodarki. Nie ukrywamy, że to dla naszej Firmy ogromne wyróżnienie i zwieńczenie wysiłków jakie wkładamy w rozwój naszego przedsiębiorstwa w kraju i na świecie a przy tym wspieramy i budujemy polską gospodarkę. 30-lecie istnienia firmy Suempol zbiega się z 30-leciem transformacji jaka zaszła w Polsce więc to niezbity dowód na to jak polskie firmy są narzędziem budowania przewagi konkurencyjności na świecie.