Suempol sygnatariuszem Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP

Na marcowym Rendez-vous Biznesu Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce-  4 marca 2014r – wręczone zostały certyfikaty potwierdzające podpisanie Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP. Suempol znalazł się w gronie 38 sygnatariuszy Deklaracji.

Komitet CSR działający przy Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce stworzył Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu, z myślą o wszystkich członkach CCIFP, którzy chcieliby przyłączyć się do grona przedsiębiorstw zaangażowanych i czerpiących potencjał z działań CSR. Deklaracja wraz z listą wszystkich sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu stanie się częścią Przewodnika dobrych praktyk CSR, opracowanego przez Komitet CSR przy CCIFP.

CSR CCIFP