Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017

Ten zaszczytny tytuł i nagrodę w postaci buzdyganu mogą otrzymać przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy już legitymują się posiadaniem tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP. Nominatów do tytułu wybitny Agroprzedsiębiorca RP ma prawo zgłaszać Kapituła Konkursowa bądź osoby będące autorytetami z zakresu agrobiznesu i rolnictwa. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Krzysztof Jurgiel  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Zapraszamy też do wywiadu z panią Moniką Siecińską-Jaworowską .